AVC

 • AVC已关闭评论
 • 758 views
 • A+
所属分类:编码

导出DGA

D:\encode\megui\tools\dgavcindex\DGAVCIndex.exe -i E:\BDMV\STREAM\00000.m2ts -o d:\out\00000.dga -f 2 -e

AVS脚本

LoadPlugin("D:\encode\megui\tools\dgavcindex\DGAVCDecode.dll")
AVCSource("D:\out\0000.dga")
Crop(0, 0, -0, -0)
Spline64Resize(1280,720)

 

 

 

 

 • 我的微信
 • 这是我的微信扫一扫
 • weinxin
 • 我的微信公众号
 • 我的微信公众号扫一扫
 • weinxin
 • 版权声明:本站原创文章,于2015年12月7日21:22:25,由 发表,共 240 字。
 • 转载请注明:AVC | 睿鑫网络